Descriere tehnica generala


 
Structura de rezistenþã:
structurã autoportantã din profil de oþel laminat celular, grosime de perete 3 mm, cate 4 colturi de container inferioare si superioare corespunzãtoare normelor ISO. Cadru superior cu jgheaburi de acoperiº integrate, scurgerea apei pluviale prin stâlpii din colþuri.

Sistem de construcþie:
Dimensionat pentru o rezistenþã a podelei de 2 kN/m2 ºi o rezistenþã a acoperiºului de 1,5 kN/m2  poate fi suspendat din cele patru colþuri ºi supraetajat cu douã niveluri (opþiune: posibilitatea de supraetajare cu trei niveluri: la solicitare expresã în baza calculelor statice).

Dimensiuni:

 • Lungime:6050 mm
 • Lãþime:2435 mm
 • Înãlþime:2590 mm
 • Înãlþime interioarã:2350 mm

Date privind greutatea:
Container de birou/locuit: începând cu 1.900 kg pânã la 2800 kg în funcþie de dimensiune ºi dotare.

Structurare:
Ca element de spaþiu independent sau ca elemente de spaþiu îmbinate (cu sau fãrã pereþi despãrþitori).
Alipite pe laturi sau suprapuse, conform solicitãrilor cu mai multe niveluri.

Destinaþii posibile:
Birou, spaþiu de cazare, de staþionare, vestiar, grup sanitar, spaþiu pentru comutatoare electrice, laborator, depozit, cabinã pentru portar, spaþiu de odihnã, atelier, staþie de verificãri, curãþãtorie, uscãtorie, casierie, cabinã de rãcire, garaj, salã de generator, de cazane, staþie acoperitã pentru cãlãtori, bufet, restaurant, punct de prim-ajutor, telecomunicaþii, bãnci, oficii poºtale, magazine, ºcoli, grãdiniþe, adãposturi, creºe, etc.

Structura stratificaþiei elementelor de podea, de jos în sus:

 • plãci de tablã zincatã de 0,55 mm
 • termoizolaþie vatã mineralã de 50 mm între nervuri de otel de 40 x 60 mm
 • folie anticondens
 • placã lemnoasã PAL hidrofugat de 22 mm V20, calitatea E1.

Suprafaþa de trafic:

 • Acoperire de podea cu PVC B1 care corespunde cerinþelor unui birou, unei locuinþe, unui vestiar etc. sau podea melaminata in functie de cerinte 
 • Acoperiri antistatice cu destinaþii speciale, covor în diferite culori ºi calitate – in functie de solicitarea clientului
 • Acoperire din rãºinã artificialã turnatã, la solicitare, pentru duºuri – in functie de solicitarea clientului

Structura stratificaþiei pereþilor, din exterior spre interior:

 1. Înveliº exterior:          
  1. plãci de tablã cutata, zincatã si vopsitã in camp electrostatic
  2. termoizolaþie vatã mineralã de 60 mm între nervuri de brad de   50 x 60 mm
  3. folie anticondens
    
 2. Înveliº interior:           
  1. placã lemnoasã laminatã imitatie de lemn sau albã de 18 mm V20, calitatea E1.

Structura stratificaþiei acoperiºului, de jos în sus:

 • placã lemnoasã laminata albã de 18 mm V20, calitatea E1, termoizolaþie vatã mineralã de 60 mm între nervuri de susþinere din oþel, placã OSB de 12 mm, plãci de tablã zincatã de 0,55 mm cu îmbinãri fãlþuite.
  Structura stratificaþiei poate fi ºi diferit de soluþiile amintite, conform solicitãrilor individuale.
Uºi ºi Ferstre:
 
 1. Ferestre:
  1. Materialul: profile din PVC  termoizolate, cu geam termopan, K=2,8, W/m2K
  2. Dimensiuni:
   1. 900 x 1200 oscilobatante sau 1800 x 1200 mm duble oscilobatante,   
   2. 600x400 mm cu o singurã deschidere cu cercevea basculantã (în grupurile sanitare), cu geam termopan.
    Opþional se poate comanda jaluzele verticale sau orizontale, plasã de þânþari.
     
 2. Uºã:    
  1. Uºa de intrare: dimensiunea 900 x 2050 mm, cu placaj metalic, termoizolatã, cu toc metalic.
  2. Uºa interioarã: dimensiunea 668 x 2000 mm ºi 875 x 2000 mm celulara, din MDF , cu toc de MDF

Valoarea termoizolaþie:

 • 0,59 W (m2/K), cu structurã fãrã punte termica
 • Variantã normalã: strat de vatã mineralã de 60 mm în podea, în pereþi ºi în acoperiº.

Racordare la energie electricã:

 • Date informative:
  1. Iluminat: cca. 0,50 kW / incintã
  2. Termoventilator: 2,00 kW / incintã
  3. Termoconvector: 2,00 – 3,00 kW /incintã
  4. Boiler: 1,5 – 2,00 kW / buc.
  5. Instalaþie de climatizare: 2 kW / incintã (optional)
    

Instalaþii electrice de bazã:

 1. Distribuitor de putere micã:
  1. 1 buc. comutator principal
  2. 1 buc. întrerupãtor trifazic automat de putere micã,
  3. 2 buc. întrerupãtoare (siguranþe) automate de 16 A,
  4. 1 buc. întrerupãtor (siguranþã) automat de 6 A
    
 2. Iluminat:
  1. 2 buc. corpuri de iluminat cu tuburi de neon de 1x36 W
  2. Comutatoare: 1 buc. comutator cu douã circuite
    
 3. Prize: 3 buc. 2P+T de perete
 4. Conector extern: 1 buc. 2P+N+F exterior IP 55
 5. Conductori: 3x2,5 mm2, 3x1,5mm2 NYM, 1x6mm2 H07-VK
 6. Cabluri de racordare: (conform solicitãrilor) cablu cu 5 fire cu izolarþie din cauciuc 5x4 mm2 H07RN-F
 7. Prizã flexibilã, ºteker flexibil 3P+N+F
   

Alimentare cu apã:
Racord cu filet de ¾”, conducte din PP-R de 20 mm, montate pe pereþi sau sub podea.

Canalizare:
Þevi de scurgere din PVC capsulate cu dimensiuni NA40, NA50, NA100, cu garnituri din cauciuc. 
Evacuare prin pereþii laterali sau prin podea utilizând þevi PVC NA100.

Instalaþii de apã:
Conducte de apã din PP-R sudat prin polifuziune, cu diametru dupã necesitãþi, montate pe pereþi în exterior.
Apã pluvialã: Jgheaburi ºi conducte de scurgere pentru apa de ploaie intercalate în cazul evacuãrii interne.
Dacã pentru evacuarea apei pluviale nu avem posibilitate de racordare la canalizare, se poate comanda opþional un container rezervor suplimentar (tip hazna) de vidanjare cu sistem închis, de dimensiuni corespunzãtoare.

Vopsirea exterioarã:
Modulele sunt vopsite cu vopsea cu bicomponenþi, RAL 9001. Ca opþiune, la solicitarea clientului se pot utiliza ºi alte vopsele, inclusiv vopsirea multicolorã. Grunduirea se executã cu vopsea pe bazã de rãºinã artificialã bicomponenta

Weboldal ellen═orz┬ese